Jump to content

ČSN 730532

Výtah z noromových požadavků pro objekty k bydlení, které zezávazňují právní dokumenty ČR.
Zvýšené požadavky dle normových tříd.