Jump to content

Elektroakustika

Elektroakustika se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím elektrického proudu. Jde v podstatě o vědní obor, který zasahuje do části vědního oboru akustiky a rovněž zasahuje do části vědního oboru elektroniky. Významné postavení v elektroakustice mají měniče. Pojem měnič je v praxi běžně používaný pojem.

Jedním z elektroakustických měničů je například mikrofon. Mikrofonní přístroj přeměňuje akustickou energii na energii elektrickou. Dalším příkladem elektroakustického měniče je reproduktor. Reproduktory jsou elektroakustické měniče, tj. zařízení (elektrické přístroje), která přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou ve formě zvuku. Obvykle se skládají z membrány, z pohonné části, do které je přiváděn vstupní signál, a dalších dílů. Zvláštním případem malých reproduktorů jsou sluchátka, fenomén 21.století, zvláště u mladých lidí se těší velkému úspěchu, ale pozor! Časté používání sluchátek způsobuje hromadění ušního mazu ve vnitřním uchu a může způsobovat vyšší zánětlivost sluchového orgánu. Zvýšená zánětlivá onemocnění sluchu vedou i ke ztrátě sluchových schopností. V oblasti stavební akustiky se nejčastěji s elektroakustikou setkáte u měření parametrů akustických veličin a v oblasti prostorové akustiky.

(Zdroj, M.Bosáčková, Akustika staveb)