Jump to content

Fyzikální akustika

Fyzikální akustika studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech. Tato část akustiky charakterizuje a specifikuje základní pojmy. Matematicky řeší způsob vlnění a kmitání na různých úrovních a v různých druzích materiálů. Jinak se chová zvuk v pevných látkách a jinak se chová například v tekutinách. Jde o to, že samotný zvuk lze zkoumat jak po stránce jeho vlnivého charakteru, tak po stránce charakteru kmitavého.

(Zdroj, M.Bosáčková, Akustika staveb)