Jump to content

Fyziologická akustika

Fyziologická akustika se zabývá vznikem zvuku vhlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu. Lékařská hygiena se také podrobně zabývá vlivem hluku na lidské zdraví a fungování lidského organismu. Fyziologická akustika člověka je obecně spojena s fungováním lidského ucha. Tomu, jak zvuk vnímáme, říkáme sluch.

Sluch je spolu se zrakem, chutí, čichem a hmatem jedním ze základních pěti lidských smyslů. Ty jsou pro člověka naprosto nezbytné. Zvuk je zachycován sluchovým ústrojím. V první fázi je zachycen vnějším ušním boltcem, postupuje zevním zvukovodem, dále rozkmitá bubínek, přes středoušní kůstky se přenese na blanku oválného okénka a odtud do hlemýždě. Mezi stěnou hlemýždě, kostí skalní a uvnitř hlemýždě je tekutina, která rozkmitá membránu s vláskovými buňkami. Tím dojde k jejich podráždění, jež se přenese na sluchový nerv a odtud ke zpracování do mozku.

Věda je už samozřejmě dál za touto středoškolskou definicí. Základní princip vnímání se však nemění. Pokud dojde k porušení sluchového nervu, je ztráta sluchového vnímání již nevratná. Pokud však došlo k poruše sluchového orgánu jiným způsobem, je v dnešní době medicína schopna problémy takto postižených lidí řešit. Jedním z řešení poškození sluchu je aplikace přístroje, jakým je například „sluchadlo“. O nedoslýchavosti a nápravě takového poškození aplikací sluchadla musí rozhodnout specialista na ušní choroby, který provede audiologické vyšetření. Toto vyšetření musí prokázat, že jakýkoliv jiný terapeutický postup nepřinese pacientovi efekt a jde o stav trvalý a sluchová vada způsobuje postiženému komunikační nebo jiné traumatické obtíže.

Fyziologická akustika člověka je však nejen o sluchu, ale také o hlasovém fontu člověka. Člověk je tedy nejenom příjemce zvuku, ale také dokáže být i velmi dobrým zdrojem zvuku. Orgánem, který slouží pro vydávání zvuku našimi ústy, jsou hlasivky.

Hlasivky jsou uloženy v hrtanu. Samotné hlasivky jsou tvořeny párovým hlasivkovým svalem, hlasivkovým vazem a slizniční hlasivkovou řasou, napjatými mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu procházíhlasivkovou štěrbinou, mezi nimi může rozechvívat napjaté hlasivkové řasy, tak vznikáhlas. Lékařský obor zabývající se zdravím hlasivek a hlasu se nazývá foniatrie.

(Zdroj, část: Wikipedia, část: M.Bosáčková, Akustika staveb)