Jump to content

Ohodnoťte naši akci Konference Tiché Bydlení 2015

Váš názor nás zajímá!

klikněte na:

http://www.survio.com/survey/d/Z7T2A7R0U5B1Q9O1C

Konference Tiché Bydlení 2015 

VŠICHNI, KTEŘÍ PŘIŠLI, DOSTANOU NA SVÉ EMAILOVÉ ADRESY ODKAZ NA STAŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KONFERENCI.

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Konference Tiché Bydlení 2015

Ticho a bydlení… Zdravě naladěni…

Praha, 14. ledna 2015 – Konference Tiché Bydlení 2015 byla ojedinělou akcí, pořádanou Asociací Akustiky českého stavebnictví, která se tiše, ale intenzivně obula do boje proti hluku a zahájila tak novou etapu zvýšení kvality našeho bydlení z hlediska akustiky.

V prvé řadě byla na konferenci udělena významná cena Akustický výrobek roku 2014.

Dále se Asociaci Akustiky touto akcí podařilo podpořit nedonošené děti a to částkou v hodnotě 10.000,- Kč. Tato krásná částka jde na ochranu proti hluku těmto malým miminkům, kterým nebylo dopřáno se narodit v ten správný čas.

Každodenní stavbařská rutina byla jakoby najednou přetržena novými informacemi v oblasti stavební akustiky. Dalo by se říci, že přešla do oblasti vyššího zájmu našeho bydlení. Ať už se jednalo o akustiku stavebních konstrukcí či akustiku prostorovou, která je nejvíce v českém stavebnictví opomíjena a dávána do pozadí, bylo zřejmé, že všichni přítomní na konferenci příznivě reagovali na daný ohromný posun tohoto oboru, který akustika na stavbách zaznamenala.

Akustické štítky budov, katalog konstrukcí skutečných Akustických výrobků, vady a nedodělky, na které existuje řešení, prevence v oblasti projektování v podobě akustiky a dispozice, to vše zaujalo posluchače natolik, že byla okamžitě zahájena příprava druhého ročníku konference Tiché Bydlení 2016.

Jsme rádi, že Asociace Akustiky mohla udělit cenu třem význačným firmám za akustické výrobky, které pomáhají eliminovat nežádoucí hluk na stavbách.

1.místo v kategorii Vzduchová neprůzvučnost bylo uděleno akustickému výrobku HELUZ AKU 17,5 MK.

1.místo v kategorii Kročejová neprůzvučnost – Kročejový hluk získala společnost Ciur a.s. se svým výrobkem Wolf PhoneStar TRI.

1. místo v kategorii Prostorová akustika – Doba dozvuku se ctí obhájila firma AVETON s.r.o. s výrobkem GLASIO.

Všechny výrobky porotu zaujali nejen svými nadstandardními vlastnostmi ověřenými v akreditovaných laboratořích, ale více tím, že již prošli těžkými zatěžkávacími zkouškami stavební praxe.

Konference dále udělila titul normovému předpisu ČSN 73 0532 – Bible Akustika. Jde opravdu o dokument, bez kterého se žádný akustik a nebojíme se říci, žádný stavař neobejde.

Zjistili jsme složitost a rozsáhlost systému v oblasti ochrany hluku. Informovali jsme o rozdílu laboratorních a stavebních hodnot neprůzvučností. Tento rozdíl je ve stavební praxi nejčastěji zanedbáván a tím dochází k hrubému porušování zákonných požadavků, které jsou na naše stavby kladené.

Divoké opravy podlah panelových domů, nevyhovující kročejový hluk. I tyto komplikované případy mají řešení v oblasti prevence, málokdy už v případě, kde k takové „divoké“ rekonstrukci již došlo.

Prostorová akustika a možnosti jejího řešení v případě našeho bydlení má neuvěřitelné možnosti. Zapomeňme na staré koberce, gobelíny v našich bytech. Jsou tu výrobci s novými moderními prvky, na kterých byste ani nepoznali, že by mohli mít s akustikou něco společného.

Na roveň ochrany proti hluku se kladla především ochrana našeho zdraví. Konkrétně tedy Ochrana našeho sluchu.

Naše motto tedy neměníme! Zdravý život bez hluku!

oceněna 3 body pro Autorizované architekty 

oceněna 1 bodem pro Autorizované inženýry a techniky

14.1.2015, v 9.00 na Karlově náměstí v Paláci Charitas, Praha 2                 

program konference

8.30-9.00 - registrace účastníků

9.00 - 9.15- zahájení konference

přivítání, Ing. Marcela Bosáčková, místopředsedkyně Asociace akustiky českého stvebnictví

úvodní slovo, představitel Ministerstva průmyslu a obchodu

1.blok – Akustika a legislativa, úvod do světa Akustiky

9.15 – 9.35 – doc.Ing. Jan Kaňka Ph.D., garant konference, Úvodní slovo do akustiky

9.35 – 9.55 – Ing. Marcel Pelech, A.W.A.L. s.r.o.,Legislativa akustiky a její dodržování v praxi

9.55 – 10.15 – Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o., Soudní kauzy ve vztahu k obytným budovám

10.15 – 10.30 – předávání cen Akustický výrobek roku 2014

10.30 – 10.40 – nápojová přestávka

2.blok – Stavební akustika, šíření hluku v budovách

10.40 – 10.55 – Ing. Jiří Nováček, Ph.D., UCEEB, Evropské trendy ve stavební akustice

10.55 – 11.10 - Ing. Jan Pešta, DEKprojekt s.r.o., Akustické vady a porucha na stavbách

11.10 – 11.30 – Ing. Marcela Bosáčková, Asociace akustiky o.s., Akustika a dispozice

11.30 – 11.50 – Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., TZÚS Praha s.p., Rozdíl v diagnostice konstrukcí, stavba versus laboratoř

3.blok – Stavební akustika, materiálové řešení

12.00 – 12.20 – Ing. Michal Řehulka, CIUR a.s., Dřevostavby, problematika kročejové neprůzvučnosti

12.20 – 12.40 – Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Vzduchová neprůzvučnost zděných konstrukcí

12.40 – 13.00 – Ing. Martin Kroc, Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Využití protihlukových stěn v obytné zástavbě

13.00 – 13.40 – oběd

4.blok – Prostorová akustika

13.40 – 14.00 – Ing. Tomáš Hrádek, Ing. Josef Žikovský, AVETON s.r.o., Máme doma pohodový poslech?

14.00 – 14.20 – Ing. Jan Tuček, Soning Praha a.s., Nové materiály pro úpravu doby dozvuku, pohoda s hudbou

14.20 – 14.35 – Ing. Petr Novák, EKOLA group, spol. s r.o., Snižování hluku v domácnosti

5.blok – Asociace akustiky, lídr na poli stavební akustiky

14.40 – 14.55 – Ing. Pavel Heinrich, Asociace akustiky, Katalog akustických konstrukcí, pomůcka pro vás

14.55 – 15.10 - Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., předseda Asociace akustiky, Akustický štítek, grafický ukazatel 

15.10 – 15.15 – Ing. Marcela Bosáčková, místopředsedkyně Asociace akustiky, závěrečné slovo

 

vložné: symbolické 340,-Kč (s DPH)*

*Asociace Akustiky není plátcem DPH 

Přednášky ke stažení

Klikněte zde pro úpravu textu.

Bosackova_konference_2015_Akustika_Dispozice.pdf (305kb)

(Rubáš_nová šablona_Blok 2_Přednáška 4_Rozdíly mezi stavebními a laboratorními hodnotami).pdf (2,10Mb)

(Rubáš_nová šablona_Blok 5_Přednáška 2_akustický štítek).pdf (2,43Mb)

Kaňka_příspěvek.pdf (271kb)

Rehulka_TicheBydleni_konferenceAA_2015.pdf (1,69Mb)

Evropské_trendy_ve_stavební_akustice.pdf (200kb)

Akustické vady a poruchy na stavbách.pdf (1,02Mb)

Zikovsky_Hradek_Tiche_bydleni_AVETON.pdf (240kb)

Ing. Martin Kroc, Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Využití protihlukových stěn v obytné zástavbě,

najdete na http://www.liadur.cz/cz/​