Jump to content

Asociace akustiky

Image

Mise.....

 Asociace akustiky podporuje právo uživatele stavebního díla v duchu definice...

...stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem,

aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby

byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát,

odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

 

Obor působení:                                Stavebnictví

Dílčí obor zaměření:                          Stavební akustika

 

Stavební akustika zahrnuje:                  Akustika stavebních konstrukcí

                                                             Prostorová akustika

                                                             Urbanistické akustika

Cíle Asocice

Náš vznik se datuje na 22.5.2013. Cíle asociace jsou zapracovány ve stanovách Asociace.

Jsme mladá asociace s vysokými cíli a sílou je dotáhnout do konce :-).

Základní cíle:

- prosadit vytvoření autorizovaného oboru „Autorizovaný inženýr - Akustika staveb“, „Autorizovaný 

technik - Akustika staveb“ u České komory autorizovaných inženýrů a techniků a v legislativě, 

- prosadit zákonného zavedení „Akustických průkazů budov“ a následně i zavedení „Akustického štítku 

budovy“ v legislativě, 

- prosadit zavedení „Akustického štítkování konstrukcí“ pro stavby v legislativě, 

- prosadit zavedení „Akustického štítkování výrobků“ pro stavby v legislativě, 

- prosadit zavedení „Autorizovaného nebo akreditovaného měření parametrů stavební akustiky “ (pro 

neprůzvučnost konstrukcí a kročejový hluk) pro stavby v legislativě, 

- podílet se na přípravě zákonů, vyhlášek a norem spolu s orgány státní správy a to především v oblasti 

„stavební akustiky a v oblasti šíření hluku ovlivňujícím stavby a vnitřní prostředí“ (dále jen stavební 

akustika) a navrhovat podnětná zlepšení vedoucí ke zpřísňování (či uvolňování) požadavků na stavební 

akustiku, 

- rozšiřovat informace o stavební akustice

Charakter Asociace

Asociace je občanské sdružení založené podle Zákona č. 83/1990 Sb.,

v němž se sdružují fyzické osoby starší 18 let, právnické osoby, OSVČ, státní

podniky a příspěvkové organizace, které vykonávají na území České

republiky soukromou podnikatelskou nebo školící činnost nebo jiná

sdružení podnikající či působící v oboru … STAVEBNÍ AKUSTIKA.