Jump to content

Pomáháme  Nedonošeným Miminkům, část 1.

První přístroj předán

Zdravý sluch pro Nedonošené

Dne  25.3.2014  jsme předaly spolu s paní Lucií Žáčkovou, ředitelkou neziskovky Nedoklubko dar pro JIP na nedonošeneckém neonatologickém oddělení nemocnicee v Hořovicích,  přímo do rukou paní primářky MUDr. Mileny Dokoupilové.

Přístroj SoundEar II je určen pro měření intenzity hluku na oddělení.

V současné době je přístroj nastaven na interně stanovenou rizikovou intenzitu 70 dB.

Jak k tématu řekl mimo jiné i pan primář MUDr. Lumír Kantor, předseda ČNeoS JEP:

"Když vyřknete slovo „novorozenec“ nese to sebou mimo jiné víceméně pocit ztišení.

Lidé často ztiší hlas, téměř začnou šeptat a i jinak projevují výraz úcty k takovému zázraku, jako je nový život.

Prostě od pradávna víme, že takové dítě potřebuje klid a maminku....."

zdroj, https://www.facebook.com/nedoklubko

Vám, kteří jste přišli na Konferenci Tiché Bydlení 2015 a přispěli tak na tento přístroj,

Vám velký Dík...

Asociace Akustiky přispěla částkou 10.000,- Kč

dále přispěli firmy:

AVETON s.r.o.

Qualiform, a.s.

a jednotlivci:

Ing. Marcela Bosáčková

doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

na další přístroj jsme zahájili novou sbírku

 

Fotogalerie z předávání přístroje 

1.přístroj SoundEar II (nepíská, jen světelně signalizuje), 2. z leva Marcela Bosáčková (Asociace Akustiky) Lucie Žáčková (Nedoklubko), MUDr. Milena Dokoupilová (primářka neonatologie), 3. paní primářka Dokoupilová, 4.Tým paní primářky Dokoupilové, 5. z leva M.Bosáčková se synem (nedonošený, nyní 16 let), pí primářka Dokoupilová s přístrojem, který ukazuje, že v místnosti je "ticho" (zelená barva), L.Žáčková se svojí dcerou (nedonošenec, nyní 5 let) , "ostrov života" s malým nedonošeným miminkem na oddělení JIP hořovické nemocnice.

 

Klikněte zde pro úpravu textu.