Jump to content

Teoretici

specialisté na predikce "Ochrana proti hluku"

Ing. Marcela Bosáčková

AVETON s.r.o.

A.W.A.L. s.r.o. 

CENTRUM PROTIHLUKOVÉ EKOLOGIE, s.r.o.

DEKPROJEKT s.r.o.

EKOLA group, spol. s r.o.

Greif - akustika, s.r.o

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

SONING Praha a.s.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

UCCEB, univerzitní středisko ČVUT Praha

Ing. Petr Novotný

 

Ochrana proti hluku

Dlouho v Evropské unii platila v směrnice 89/106/EHS - CPD (Construction Products Directive) - Základní požadavky na stavbu. Ta platila již od roku 1988, to znamená 15 let. Tak to je od poloviny roku 2013 pasé. Byla provedena její aktualizace.

Nynější podoba Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 je dokument, který byl 9.11.2011 přímo přejat překladem všemi státy Evropské unie. Nahrazuje a ruší Směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS (dále „CPD), která se implementací do národní legislativy (v ČR se jedná o nařízení vlády 190/2002 Sb.) uplatňuje pro výrobky značené CE značkou - tedy výrobky, u kterých se posuzuje shoda s harmonizovanými technickými specifikacemi.

prohlášení o vlastnostech

Jestli jste tedy na stavbě doposud požadovali nebo spíš stavební úřad požadoval tzv. „prohlášení o shodě“, musíte nyní požadovat tzv. „prohlášení o vlastnostech“.

Díky tomuto dokumentu lehce poznáte, jedná-li se tedy o výrobek či materiál určený pro účely eliminace hluku. Pokud v prohlášení o vlastnostech nenajdete specifikaci týkající se akustiky, požadujte od výrobce či prodejce daného materiálu jiný dokument, kterým by tvrzení o akustických vlastnostech doložil.

Takový relevantním dokumentem je protokol z nějaké akreditované zkušebny. Ten by měl výrobce či prodejce mít k dispozici. Nebojte se ho požadovat! Máte na to právo. Pokud si teď říkáte: „Ale já tomu vůbec nerozumím“?! Nebojte se. Fundovaný technik výrobce či prodejce umí vysvětlit dané hodnoty, popřípadě se můžete obrátit na specialitu pro stavební akustiku. Pokud nedostanete odpověď, která by vás dostatečně uspokojila, raději popřemýšlejte, zdali není na trhu jiný výrobce či prodejce, který ví, co prodává. Je to velmi důležité. Vaše investice si zaslouží hodný přístup.

Co hlavně musíme zmínit. Evropské nařízení se v pojmech stavební akustiky ale vůbec nezměnilo.

Definuje pojmy Ochrana proti hluku:

-          šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby,

-          šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru,

-          kročejovému (nárazovému),

-          z technických zařízení,

-          v poli odražených vln,

-          ze zdrojů uvnitř stavby nebo se stavbou souvisejících v okolním prostředí.

Definice pojmu „Ochrana proti hluku“ se stalo misijním textem Asociace akustiky.

„Asociace akustiky podporuje právo uživatele stavebního díla v duchu definice...

...stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.“