Odborná konference

Akustika ve stavební praxi 2024

Přinášíme další ročník konference z prostředí stavební, prostorové a urbanistické akustiky.

Konference si klade za cíl přinést účastníkům užitečné informace ve vztahu k základnímu požadavku na stavby, kterým je ochrana proti hluku a dosahování akustického komfortu.

Konference je rozdělena na tři tematické bloky. Budou prezentovány důležité aktuality, poznatky z monitorování hluku a jeho dopadů na život lidí. V rámci stavební akustiky budou prezentovány informace pro vodorovné a svislé konstrukce staveb, vady a jak jim předcházet v projektech bytových domů. V prostorové akustice se posluchači dozví užitečné informace pro komplexní návrh kanceláří, o novém systému pro úpravu prostorové akustiky a finální část bude věnována komplexnímu řešení prostorové a stavební akustiky zajímavé stavby. Účastníci budou mít prostor s odborníky prodiskutovat témata, která je ke stavební akustice zajímají a budou moci využít doprovodný program partnerů konference. Konference tak přináší průřezové informace k akustice stavebnictví, které účastníci ocení ve své praxi.

 

Konference je určena všem odborníkům ze stavební praxe.

Termín a místo konání

6.6.2024

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, Praha 6 Dejvice

Autem: parkování poblíž je možné např. na Flemingově náměstí (platba v automatu či přes aplikaci Easypark), lze využít také parkoviště P+R a metro, výstup stanice Dejvická na lince metra A.

Organizátor

AZ Promo s.r.o.

azpromo@azpromo.cz

+420 286 882 025

 

Vložné

1800 Kč platba převodem, 2000 Kč platba v hotovosti na místě, 500 Kč student (ceny včetně DPH). Platba se provádí organizátorovi akce na základě registrace.

 

Registrace

Registrujte se na webových stránkách: http://www.azpromo.cz/akustika-ve-stavebni-praxi-2024-6-6-2024/prihlasit-se/

Nebo navštivte: http://www.azpromo.cz/akustika-ve-stavebni-praxi-2024-6-6-2024/

Partneři akce

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner

 

 

 

Program

8:00 - 9:00

Prezence účastníků

AKUSTIKA VE STAVEBNICTVÍ

9:00 - 9:10

Zahájení, úvodní slovo, Ing. Pavel Heinrich,  Asociace akustiky českého stavebnictví

9:00 - 9:30

Přehled aktualit v akustice stavebnictví, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Asociace akustiky českého stavebnictví

9:30 - 10:00

Vliv hluku na zdraví a životní pohodu a monitorování expozice a účinků hluku v ČR, MUDr. Zdeňka Vandasová, Státní zdravotní ústav

10:00 - 10:20

Akustika vzduchotechnického potrubí CLIMAVER – výsledky z měření;  Ing. Jakub Jiráský, Saint-Gobain Construction Products - ISOVER, Ing. Jiří Nováček, Ph.D. UCEEB ČVUT

10:20 - 10:30

Diskuse

10:30 - 10:50

Přestávka - coffee break, prostor pro doprovodný program a diskusi

STAVEBNÍ AKUSTIKA

10:50 - 11:20

Opakující se akustické vady bytových staveb jako poučení pro budoucí projekty, Ing. Jan Klečka, METROSTAV

11:20 - 11:40

Akustika stěn z vápenopískových tvárnic Silka, Ing. Jakub Hergezel, XELLA CZ

11:40 - 12:00

Jak na vhodný výběr izolačního skla z portfolia IZOS  s ohledem na zvukovou izolaci, Ing. Martin Najman, IZOS

12:00 - 13:00

Oběd a prostor pro doprovodný program a diskusi

13:00 - 13:20

Odhlučnění, akustické systémy Wolf pro zděné stavby a dřevostavby, Ing. Pavel Říha, CIUR a.s.

13:20 - 13:40

Racionalizace cihelných konstrukcí řadových domů, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ

13:40 - 14:10

Význam a funkce protihlukových clon, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Technický a zkušební ústav stavební

14:10 - 14:20

Diskuse

14:20 - 14:40

Přestávka - coffee break, prostor pro doprovodný program a diskusi

PROSTOROVÁ AKUSTIKA

14:40 - 15:10

Poznatky z řešení akustiky v kancelářských komplexech, Ing. Petr Novák, EKOLA

15:10 - 15:30

Systém panelů AKUPAN® - spolehlivá technologie prostorové akustiky ve stavebnictví, Ing. Michael Plachý, AKUPAN

15:30 - 16:00

Fakulta umění, Ostravská univerzita - řešení stavební a prostorové akustiky, Ing. Ondřej Šupka, AVETON

16:00 - 16:20

Diskuse

16:20 - 16:30

Shrnutí konference, závěrečné slovo, Ing. Pavel Heinrich, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Asociace akustiky českého stavebnictví

 

Změna programu vyhrazena.

Anotace k přednáškám

 

Vliv hluku na zdraví a životní pohodu a monitorování expozice a účinků hluku v ČR

MUDr. Zdeňka Vandasová, Státní zdravotní ústav

Hluk má řadu potenciálních účinků na lidské zdraví jako je obtěžování, rušení spánku, zhoršení poznávacích schopností, ischemická choroba srdeční a poškození sluchového aparátu. Tyto účinky jsou prokázány v závislosti na zdroji hluku a délce a intenzitě expozice hluku. Ve Státním zdravotním ústavu probíhal dlouhodobý monitoring expozice hluku u obyvatelstva vybraných lokalit. Výsledky hodnocení trendů vývoje hluku budou předmětem prezentace. Dále budou prezentovány vybrané výsledky dotazníkových šetření týkající se sousedského hluku, postojů obyvatel k hluku a strategií jeho zvládání a také další plány na rozvoj monitorovacích aktivit.

 

Akustika vzduchotechnického potrubí CLIMAVER – výsledky z měření

Ing. Jakub Jiráský – Saint-Gobain Construction Products - ISOVER, Ing. Jiří Nováček , Ph.D. UCEEB ČVUT

Příspěvek se bude zabývat akustickými vlastnostmi předizolovaného vzduchovodu z panelu z minerální vlny s oboustranným opláštěním. V příspěvku budou představeny výsledky z měření útlumu hluku v potrubí v praxi a komplexnějšího měření prováděného v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, zaměřeného na ověření vlivu vzduchotechnického potrubí na zvukovou izolaci mezi místnostmi.

 

Opakující se akustické vady bytových staveb jako poučení pro budoucí projekty

Ing. Jan Klečka, METROSTAV

S rostoucími cenami bydlení roste i tlak na kvalitu dokončených staveb a ochota klientů se domáhat práva na kvalitu vnitřního prostředí z pohledu hluku. V příspěvku vám ukážu, s jakými reklamacemi klientů se dnes jako největší generální dodavatel staveb potýkáme a jak jim případně předejít v samotném návrhu stavby vašeho projektu. Vše totiž začíná ve správné dispozici bytu a bytů vůči sobě, polohy šachet a následné volbě stavebního materiálů a navržené technologii zabudování například sanitárních výrobků a či vedené rozvodů TZB apod. Ukáži i co v dané oblasti děláme proto, aby námi 2-3 tisíce rozestavěných bytů ročně splnilo veškeré požadavky předpisů a očekávání klientů.

Akustika stěn z vápenopískových tvárnic Silka

Ing. Jakub Hergezel, XELLA CZ

Vliv geometrie detailů na akustické parametry: Tato část prezentace se zaměřuje na vliv geometrie styku stěn na přenos zvuk. Doporučené řešení pro instalační drážky: V této části budou představeny empirické zásady pro realizaci drážek ve stěnách z vápenopískových tvárnic, na které jsou kladeny akustické požadavky.

 

Jak na vhodný výběr izolačního skla z portfolia IZOS  s ohledem na zvukovou izolaci

Ing. Martin Najman, IZOS

Příspěvek se bude zabývat, jak zvolit zvukovou izolaci izolačního skla, které je různě zatížené hlukem. Budou prezentovány praktické příklady aplikace izolačního skla z pohledu zvukové izolace společně s dalšími požadavky kladených na izolační sklo jako je bezpečnost, tepelná ochrana či úpory energie.

 

Racionalizace cihelných konstrukcí řadových domů

Ing. Pavel Heinrich, HELUZ

Příspěvek se bude zabývat racionalizací a jejími důvody ve volbě cihelných zdicích prvků s ohledem na bezpečné splnění požadavků na zvukovou izolaci mezi domy. Budou porovnány různé materiálové skladby konstrukcí a zmíněn vliv podstatných konstrukčních detailů.

 

Význam a funkce protihlukových clon

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Technický a zkušební ústav stavební

Příspěvek se zaměřuje na měření akustických vlastností clon podle evropských norem řady EN 1793. Detailně jsou vysvětleny různé metody měření, jako jsou laboratorní a in-situ metody zaměřené na akustické charakteristiky clon, včetně zvukové pohltivosti, vzduchové neprůzvučnosti a difrakce. Dále se příspěvek zaměřuje na problémy spojené s normou EN 14388 zdůrazňujíc reprodukovatelnost a spolehlivost měření v kontextu akustických vlastností clon. Je zdůrazněna důležitost rozlišení míst s dozvukem a bez dozvuku a přístupy k měření v podmínkách.

 

Poznatky z řešení akustiky v kancelářských komplexech

Ing. Petr Novák, EKOLA

Kancelářské prostory procházejí velkým rozvojem, kde je stále více kladen důraz na variabilitu, propojenost ale zároveň na komfort z hlediska pracovních podmínek. Akustika v tomto procesu hraje poměrně důležitou roli.  Přednáška upozorňuje na tyto nové požadavky a zároveň upozorňuje na různá úskalí při řešení této problematiky. Snaží se o komplexní pohled. Zejména o vysvětlení základních principů důležitých pro architekty tvořící celkově interiér kanceláří.

 

Fakulta umění, Ostravská univerzita - řešení stavební a prostorové akustiky

Ing. Ondřej Šupka, AVETON

Budova Fakulty umění na Ostravské univerzitě se pyšní špičkovým komorním sálem, nahrávacím studiem a množstvím kvalitních hudebních zkušeben. Od projektu až po realizaci byla akustika stavebního objektu klíčovým faktorem. Podíváme se na řešení stavební akustiky komorního sálu a zkušeben, kde byly kladeny extrémní požadavky na zvukovou izolaci. Druhá část přednášky se zaměří na prostorovou akustiku komorního sálu, která byla vzhledem k objemu, požadavkům investora a ostatních profesí rovněž velkou výzvou. Také se dotkneme akustických měření, která realizační fázi doprovázela a ukončovala.

 

 

Na konferenci se můžete registrovat na webových stránkách: http://www.azpromo.cz/akustika-ve-stavebni-praxi-2024-6-6-2024/prihlasit-se/

 

Odborná konference Akustika ve stavební praxi 2024.

Těšíme se na Vaší účast.

 


 

Odborná konference

Akustika ve stavební praxi 2023

 

Konference se konala po "covidové pauze" dne 16.5.2023 na FSv ČVUT v Praze. Konference se těšila hojné účasti návštěvníků.

 

 

Program konference byl:

9:00 - 9:30

Prezence účastníků

9:30 - 9:45

Zahájení, úvodní slovo

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Ing. Pavel Heinrich

 

9:45 - 10:05

Akustika v udržitelné výstavbě, Ing. Jiří Nováček, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze

10:05 - 10:30

Revize normy ČSN 73 0527 Akustika Prostorová akustika, Ing. Tomáš Hrádek, AVETON

10:30 - 11:00

Přestávka - coffee break (prostor pro diskusi)

11:00 - 11:25

Urbanistická akustika v praxi a novela Nařízení vlády, Ing. Aleš Matoušek, EKOLA group

11:25 - 11:50

Poznatky z měření zvukové izolace cihelných konstrukcí, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl

11:50 - 12:15

Poznatky z řešení akustiky ve školách (stavební a prostorová akustika), Ing. Petr Novák, EKOLA group

12:15 - 12:45

Přestávka – občerstvení (prostor pro diskusi)

12:45 - 13:15

Akustika ve vztahu k jednání s úřadem - hygienickéstanice (příklady, doporučení, často řešená témata), Ing. Hana Vojířová, AKUSTING

13:15 - 13:45

Z praxe soudního znalce:  Chov pávů na zahradách rodinných domů a soudní sporyv souvislosti s jejich hlasovými projevy, změny nášlapnýchvrstev podlah v panelových domech a jejich dopad nasousední byty, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.,  TZÚS Praha

13:45 - 14:00

Diskuse, závěrečné slovo, ukončení konference Ing. Pavel Heinrich