Připravujeme pro Vás další ročník.

 

Odborná konference

Akustika ve stavební praxi

Hlavním cílem konference je přinášet užitečné informace ve vztahu k základnímu požadavku na stavby, kterým je
ochrana proti hluku.

Program konference přináší průřezové informace ke stavební, prostorové a urbanistické akustice. Věnuje se aktuálním trendům, poznatkům
z měření, legislativě a problematice spojené s akustickým komfortem.

 

Nedílnou součástí je diskuse mezi účastníky a možnost seznámit
se s nabídkou služeb a výrobků partnerů konference.

Konference je určena všem odborníkům ze stavební praxe.