O nás

Asociace akustiky českého stavebnictví, z.s. vznikla dne 29. května 2013 jako nezisková organizace, která se snaží propagovat akustiku ve stavebnictví ČR a to jak pořádáním seminářů a konferencí, tak i publikační činností svých členů. AAČS se snaží o propagaci ve všech regionech celé České republiky. AAČS je správcem Akustického katalogu https://www.akustickykatalog.cz/, kde jsou zapsané ověřené a osvědčené konstrukce pro stavebně-akustické aplikace.

AAČS sídlí na adrese Tolstého 447, 415 03 Teplice – Řetenice v budově teplické pobočky TZÚS Praha, s.p.

Statutárním orgánem AAČS je představenstvo s pětiletým funkčním obdobím. Na období 2019 až 2023 byli do představenstva zvoleni:

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Pavel Heinrich, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Frič, člen představenstva

V roce 2015 AAČS uspořádala celostátní odbornou konferenci „Tiché bydlení“ pod záštitou náměstka Ing. Jiřího Koliby z Ministerstva průmyslu a obchodu, tato konference měla velký ohlas u odborné i široké laické veřejnosti. Členové AAČS se pravidelně publikují a účastní se mezinárodních konferencí INTERNOISE, mezi hlavní aktivity členů patří měření hluku, stavebně-akustická měření, návrhy opatření proti šíření hluku, optimalizace doby dozvuku a kvality poslechu v místnostech a sálech, výroba akustických materiálů a konstrukcí a v neposlední řadě i vývoj a výzkum a podpora normalizační činnosti.