Měření

Asociace akustiky českého stavebnictví, z.s. sdružuje mimo jiné subjekty oprávněné k akustickým měřením. Členové měří a hodnotí hluk v různých oborech akustiky, nabízí akreditované či autorizované služby v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi. Mezi nejčastěji prováděná měření našich členů patří:

 • Měření hluku z provozu stacionárních zdrojů - tepelná čerpadla, klimatizace, vzduchotechnická zařízení
 • Měření hluku z dopravy – silniční, železniční, tramvajová, letecká
 • Měření hluku ze stavební činnosti – výstavba pozemních a inženýrských staveb
 • Měření hluku v pracovní prostředí včetně návrhu kategorizace prací
 • Stavebně akustická měření v laboratoři - měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti pro účely výrobkové certifikace
 • Stavebně akustická měření v budovách - měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a příček pro účely potvrzení shody s požadavky
 • Stavebně akustická měření v budovách - měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti oken a dveří pro účely potvrzení shody s požadavky
 • Měření v oboru prostorové akustiky – měření doby dozvuku místností a sálů
 • Měření v oboru prostorové akustiky – měření zvukové pohltivosti v dozvukové komoře
 • Měření a hodnocení vložného útlumu protihlukových clon
 • Identifikace zdrojů zvuku/hluku s využitím akustické kamery