Návrhy

Asociace akustiky českého stavebnictví, z.s. sdružuje též subjekty oprávněné k návrhům v oboru akustiky. Členové navrhují opatření v různých oborech akustiky, nabízí služby v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi. Mezi nejčastěji prováděné návrhy našich členů patří:

  • Hlukové studie pro provoz stacionárních zdrojů - tepelná čerpadla, klimatizace, vzduchotechnická zařízení
  • Hlukové studie pro hluk z dopravy – silniční, železniční, tramvajová, letecká
  • Hlukové studie pro hluk ze stavební činnosti – výstavba pozemních a inženýrských staveb
  • Hlukové studie pro hluk v pracovní prostředí
  • Stavebně akustická výpočty – predikce vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
  • Výpočty v oboru prostorové akustiky – predikce doby dozvuku místností a sálů, optimalizace doby dozvuku
  • Analýzy bočních cest šíření zvuku v budovách
  • Akustické štítkování budov ve fázi návrhu – akustický komfort budov pro bydlení