Výzkum

Díky vzájemné spolupráci členů Asociace akustiky probíhá vývoj v oblasti stavební akustiky reagující na potřeby trhu a jednotlivých členů. Výstupem jsou nabídky nových služeb, nové materiály či doporučení, směrnice pro navrhování a provádění budov. Asociace akustiky podává přihlášky v rámci výzkumných grantů se zapojením vlastních členů či externích expertů nebo firem. Vítáme zájem v oblasti spolupráce vývoje či výzkumu a propojení znalostní databáze a zázemí členů Asociace akustiky. Pro sdílení poznatků z vývoje a výzkumu pořádá Asociace akustiky veřejné vzdělávací akce ve formě odborných seminářů.