Stavební materiály

Bez stavebních materiálů nelze postavit žádnou budovu. Asociace akustiky sdružuje výrobce stavebních materiálů, kteří vyrábějí materiály s prokazatelnými akustickými vlastnostmi. Jedná se o materiály pro nosné či nenosné konstrukce zajišťující zvukovou izolaci budov, materiály zajišťující ochranu před hlukem z dopravy a materiály pro úpravu akustického komfortu místností od obývacích pokojů, přes zasedací místnosti až po koncertní haly. Akusticky ověřené materiály najdete v akustickém katalogu.