Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR

04. 03. 2024

Dovolujeme si informovat o zajímavé akci:

Odkaz na událost

Odkaz na videozáznam (Youtube)

Ve čtvrtek 1. února 2024 proběhl seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR, kterého se buď osobně nebo online zúčastnilo neuvěřitelných 230 osob. Pozvánka směřovala vůči zástupcům, kteří se dnes a denně podílí na ochraně zdraví před hlukem (krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Ministerstvo životního prostředí), ale zejména vůči zákonodárcům v Poslanecké sněmovně a Senátu, a také zástupcům asociací nebo sdružení krajů, měst a obcí, které tato problematika zajímá nebo jsou v ní aktivní. Zejména nás velmi potěšila osobní účast zástupců Svazu měst a obcí ČR a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celý text, odkazy a přílohy získáte na strákách MZ ČR či proklikem na "Odkaz na událost".