Nová ČSN 73 0532

22. 12. 2020

V prosinci 2020 vyšla nová požadavková norma ČSN 73 0532

Nová ČSN 73 0532

Nová norma ČSN 73 0532 nahrazuje původní normu z roku 2010, která se ruší k 1.1.2021. Tomuto je potřeba věnovat pozornost při navrhování nových budov.

V nové normě došlo k aktualizaci požadavků na dělicí konstrukce a jejich rozdělení podle typu budov. Nová norma je tedy v tomto ohledu přehlednější.

Byly vhodněji upraveny požadavky na obvodové pláště a informace k jejich návrhu. Byly vypuštěny třídy zvukové izolace oken (v praxi nepoužívané).

Celkově se norma zpřehlednila a byla doplněna o potřebné vysvětlení a informacemi pro navrhování konstrukcí.