Snížení hluku z dopravy

23. 04. 2020

Příspěvek Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. k poklesu hluku z dopravy.

Snížení hluku z dopravy

Ač to v době karantény může znít podivně, omezení cestování lidí po celém světě a s tím spojené omezení letecké, automobilové a další dopravě přináší i vedlejší pozitivní efekt. Je jím snížení hluku z dopravy, neboť díky utlumení dopravy klesá hluk. Odborně řečeno: každý pokles dopravního proudu na polovinu vyvolává snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A o 3 dB, klesne-li dočasně dopravní proud na hlučné silnici např. na 25 % původní intenzity, tak výsledkem je výrazný efekt spočívající v poklesu LAeq o 6 dB. Pokles hlučnosti, se narozdíl od poklesu emisí škodlivin do ovzduší, projevuje okamžitě, a tak si díky poklesu dopravy můžeme ihned užívat více klidu zejména v noční době. S ohledem na zvýšenou expozici hlukem v bytech a domech v současné době (např. hlídáním dětí, které nenavštěvují školská zařízení) a z toho plynoucí požadavky na zlepšení akustického komfortu, hledejte odpovědi u našich členů.